direction

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /də.ˈrɛk.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

direction /də.ˈrɛk.ʃən/

 1. Sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản.
  to assume the direction of an affair — nắm quyền điều khiển một công việc
 2. (Thường Số nhiều) lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị.
  directions for use — lời hướng dẫn cách dùng
  to give directions — ra chỉ thị
 3. Phương hướng, chiều, phía, ngả.
  in the direction of... — về hướng (phía...)
 4. Mặt, phương diện.
  improvement in many directions — sự cải tiến về nhiều mặt
 5. (Như) Directorate.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /di.ʁɛk.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
direction
/di.ʁɛk.sjɔ̃/
directions
/di.ʁɛk.sjɔ̃/

direction gc /di.ʁɛk.sjɔ̃/

 1. Phương, chiều, hướng.
  Direction de l’aiguille aimantée — phương của kim nam châm
  Direction du vent — chiều gió
  Direction d’une force — chiều của một lực
  Changer de direction — đổi hướng, chuyển hướng
 2. Việc lái.
  La direction des ballons — việc lái khí cầu
 3. Sự lãnh đạo, sự chỉ đạo.
  La direction de la révolution culturelle et technique — sự lãnh đạo cuộc cách mạng văn hóa và kỹ thuật
  sous la direction du parti — dưới sự lãnh đạo của đảng+ chức giám đốc; ban giám đốc, ban giám hiệu, ban chủ nhiệm
  La direction d’une troupe théâtrale — ban giám đốc một gánh hát
  La direction d’une école — ban giám hiệu một trường
  La direction d’un journal — ban chủ nhiệm một tờ báo+ phòng giám đốc
  Aller à la direction — đi đến phòng giám đốc+ cục; vụ; nha; sở, ty
  La direction de l’enseignement général — vụ giáo dục phổ thông
  La direction de l’éducation de la ville de... — sở giáo dục thành phố..
  La direction du l’éducation de la province de... — sở giáo dục tỉnh+ lời chỉ dẫn, lời hướng dẫn+ (cơ học) hệ thống lái, bộ lái

Tham khảo[sửa]