hail

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈheɪɫ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hail /ˈheɪɫ/

 1. Mưa đá.
 2. Loạt, tràng dồn dập (như mưa); trận tới tấp.
  a hail of questions — một loạt câu hỏi dồn dập
  a hail of bullets — một trận mưa đạn

Nội động từ[sửa]

hail nội động từ /ˈheɪɫ/

 1. Mưa đá.
  it hails — trời mưa đá
 2. Đổ dồn (như mưa đá), trút xuống (như mưa đá), giáng xuống (như mưa).

Ngoại động từ[sửa]

hail ngoại động từ /ˈheɪɫ/

 1. Trút xuống (như mưa), giáng xuống (như mưa), đổ dồn xuống.
  to hail down blows on someone — đấm ai túi bụi
  to hail curses on someone — chửi ai như tát nước vào mặt

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

hail /ˈheɪɫ/

 1. Lời chào.
 2. Lời gọi, lời réo.
  within hail — gần gọi nghe thấy được
  out of hail — ở xa gọi không nghe thấy được

Ngoại động từ[sửa]

hail ngoại động từ /ˈheɪɫ/

 1. Chào.
 2. Hoan hô, hoan nghênh.
  the crowd hailed the combatants of the liberation forces — quần chúng hoan hô các chiến sĩ của lực lượng giải phóng
 3. Gọi, réo, (đò... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

hail nội động từ ((thường) + from) /ˈheɪɫ/

 1. Tới (từ đâu).
  a ship hailing drom Shanghai — một chuyến tàu từ Thượng-hải tới

Thán từ[sửa]

hail /ˈheɪɫ/

 1. Chào!

Tham khảo[sửa]