hollow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈhɑː.ˌloʊ/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

hollow /ˈhɑː.ˌloʊ/

 1. Rỗng.
 2. Trống rỗng, đói meo (bụng).
 3. Hõm vào, lõm vào, trũng sâu hoắm.
  hollow cheeks — má hõm
 4. Ốm ốm, rỗng (âm thanh).
 5. Rỗng tuếch.
  hollow words — những lời rỗng tuếch
 6. Giả dối, không thành thật.
  hollow promises — những lời hứa giả dối, những lời hứa suông

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

hollow /ˈhɑː.ˌloʊ/

 1. Hoàn toàn.
  to beat somebody hollow — hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời

Danh từ[sửa]

hollow /ˈhɑː.ˌloʊ/

 1. Chỗ rống.
 2. Chỗ trũng, chỗ lõm sâu hoắm.
 3. Thung lũng lòng chảo.

Ngoại động từ[sửa]

hollow ngoại động từ /ˈhɑː.ˌloʊ/

 1. Làm rỗng.
 2. Làm lõm sâu vào; đào trũng ((cũng) to hollow out).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]