ill

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

ill /ˈɪɫ/

 1. Đau yếu, ốm.
  to be seriously ill — bị ốm nặng
  to fall ill; to be taken ill — bị ốm
  to look ill — trông có vẻ ốm
 2. Xấu, tồi, kém; ác.
  ill health — sức khoẻ kém
  ill fame — tiếng xấu
  ill management — sự quản lý (trông nom) kém
 3. Không may, rủi.
  ill fortune — vận rủi
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Khó.
  ill to please — khó chiều

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

ill ((từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (cũng) illy) /ˈɪɫ/

 1. Xấu, tồi, kém; sai; ác.
  to behave ill — xử sự xấu
 2. Khó chịu.
  don't take it ill — đừng nên lấy cái đó làm khó chịu, đừng nên bực mình vì cái đó
  ill at ease — không thoải mái
 3. Không lợi, không may, rủi cho.
  to go ill with someone — rủi cho ai, không lợi cho ai
 4. Khó , hầu như, không thể.
  I could ill afford it — tôi khó mà có thể cáng đáng nổi cái đó

Danh từ[sửa]

ill /ˈɪɫ/

 1. Điều xấu, việc ác, điều hại.
 2. (Số nhiều) Những vụ rủi ro, những điều bất hạnh.

Tham khảo[sửa]