name

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

name /ˈneɪm/

 1. Tên, danh.
  maiden name — tên thời con gái
  I know him only by name — tôi chỉ biết tên ông ta
  under the name of — mang tên, lấy tên
  in the name of — nhân danh; vì, vì quyền lợi của
  in the name of the law — nhân danh luật pháp
  in one's own name — nhân danh cá nhân; vì mình, vì quyền lợi bản thân
  to call someone names — réo đủ các thứ tên ra mà chửi rủa ai
 2. Danh nghĩa.
  a king in name — vua trên danh nghĩa
 3. (Chỉ số ít) Tiếng, tiếng tăm, danh tiếng.
  to make a name — nổi tiếng
  to have a good name — có tiếng tốt
  to have a name for courage — nổi tiếng là dũng cảm
 4. Danh nhân.
  the great names of history — những danh nhân trong lịch sử
 5. Dòng họ.
  the last of the Mac Donalds' name — người cuối cùng của dòng họ Mác-Đô-nan

Thành ngữ[sửa]

 • to give it a name: Muốn (uống rượu, được món quà... ) gì thì nói ra.
 • to have not a penny to one's name: Không có một đồng xu dính túi.

Ngoại động từ[sửa]

name ngoại động từ /ˈneɪm/

 1. Đặt tên; gọi tên.
  can you name all the flowers in this garden? — anh có thể nói tên được tất cả các loại hoa trong vườn này không?
 2. Định ; nói rõ.
  to name the day — định rõ ngày; định rõ ngày cưới (người con gái)
  name a price — hây nói giá đi, hây cho giá đi
 3. Chỉ định, bổ nhiệm.
  to be named for — được bổ nhiệm làm (chức vụ gì...)

Thành ngữ[sửa]

 • to name after; (Mỹ) to name for (from):
  1. Đặt theo tên (của người nào).
   the town was named after Lenin — thành phố được đặt tên là Lê-nin
 • not to be named on (in) the same day with:
  1. Không thể sánh với, không thể để ngang hàng với.
   he is not to be named on the same day with his brother — nó không thể nào sánh với anh nó được
 • to name and shame: nói công khai là ai, nhóm nào, doanh nghiệp nào đã làm cái gì sai.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]