near

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

near /ˈnɪr/

 1. Gần, cận.
  the school is quite near — trường học rất gần
  the Near East — Cận đông
  a near relution — một người có họ gần
  in the near future — trong tương lai gần đây
 2. Thân.
  a near friend — bạn thân
 3. Giống, sát.
  near resemblance — sự giống lắm
  a near translation — bản dịch sát nghĩa
 4. Tỉ mỉ.
  near work — công việc tỉ mỉ
 5. Chi ly, chắt bóp, keo kiệt.
  to be very near with one's money — rất chi ly đối với đồng tiền
 6. Bên trái.
  the near side of the road — bên trái đường
  the near wheel of a car — bánh xe bên trái
  the near foreleg of a horse — chân trái đằng trước của con ngựa

Phó từ[sửa]

near /ˈnɪr/

 1. Gần, ở gần; sắp tới, không xa.
  when success comes near more hardships are for and near — xa gần khắp mọi nơi
  near at hand — gần ngay bên; gần tới nơi
  near by — ở gần, ở bên
 2. Chi ly, chắt bóp, keo kiệt.
  to live very near — sống chắt bóp

Giới từ[sửa]

near /ˈnɪr/

 1. Gần, ở gần.
  to stanf near the fire — đứng gần lò sưởi
  the performance was drawing near its close — buổi biểu diễn gần hết
  day is near breaking — trời gần sáng
 2. Gần giống, theo kịp.
  who comes near him in self-denial? — ai theo kịp được anh ấy về tinh thần hy sinh?

Động từ[sửa]

near /ˈnɪr/

 1. Tới gần, đến gần, xích lại gần, nhích lại; sắp tới.
  the ship was nearing the land — tàu sắp tới đất liền
  to be nearing one's end — sắp chết

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]