nest

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

nest /ˈnɛst/

 1. Tổ, ổ (chim, chuột... ).
  a bird's nest — tổ chim
  a wasp's nest — tổ ong bắp cày
 2. Nơi ẩn náu, sào huyệt (trộm cướp... ).
  a nest of pirates — sào huyệt kẻ cướp
 3. Bộ đồ xếp lồng vào nhau.
  a nest of tables — bộ bàn xếp lồng vào nhau
  a nest of boxes — bộ hộp xếp lồng vào nhau

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

nest nội động từ /ˈnɛst/

 1. Làm tổ.
 2. Tìm tổ chim, bắt tổ chim.
  to go nesting — đi bắt tổ chim
 3. Ẩn núp, ẩn mình.

Ngoại động từ[sửa]

nest ngoại động từ /ˈnɛst/

 1. Đặt vào ổ.
 2. (Thường Động tính từ quá khứ) xếp lồng vào nhau.
  nested boxes — những hộp xếp lồng vào nhau
 3. (Kỹ thuật) Lắp (mộng).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]