Bước tới nội dung

reflect

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈflɛkt/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

reflect ngoại động từ /rɪ.ˈflɛkt/

 1. Phản chiếu, phản xạ, dội lại.
  to reflect light — phản chiếu ánh sáng
  to reflect sound — dội lại âm thanh
 2. Phản ánh.
  their actions reflect their thoughts — hành động của họ phản ánh tư tưởng họ
 3. Mang lại (hành động, kết quả... ).
  the result reflects credit upon his family — kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta
 4. (Hình học) Phản xạ; nhân chiếu.
 5. (Hiếm, hình học) Gấp lại, gập lại; lật.
  to reflect the corner of the paper — gấp mép giấy lại
 6. Phản tỉnh.

Thành ngữ[sửa]

reflect in a line
(Hình học) Đối xứng qua đường thẳng.
reflect in a point
Đối xứng qua một điểm.
reflect on a circle
Phản xạ trên một vòng tròn.
reflect on a line
Phản xạ trên một đường thẳng.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

reflect nội động từ (+ on, upon) /rɪ.ˈflɛkt/

 1. Suy nghĩ, ngẫm nghĩ.
  to reflect upon what answers to make — suy nghĩ nên trả lời thế nào
 2. Làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín.
  to reflect on someone's honour — làm ai mang tai mang tiếng
 3. Chỉ trích, chê trách, khiển trách.
  to reflect on somene's — chỉ trích ai
  to reflect upon someone's conduct — chỉ trích tư cách của ai
 4. Hồi tâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]