rendre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁɑ̃dʁ/

Ngoại động từ[sửa]

rendre ngoại động từ /ʁɑ̃dʁ/

 1. Trả, trả lại, hoàn lại.
  Rendre un livre emprunté — trả quyển sách muợn
  Article qui ne peut être rendu — món hàng không thể trả lại
  Le repos m’a rendu mes forces — sự nghỉ ngơi đã trả lại sức khỏe cho tôi
  Rendre la liberté à quelqu'un — trả tự do cho ai
  Rendre le mal pour le mal — lấy ác trả ác
 2. Nộp.
  Rendre une place forte — nộp một cứ điểm
 3. Sản ra, cho.
  Terre qui a rendu cinq tonnes de paddy à l’hectare — đất cho năm tấn thóc một hecta
 4. Thổ ra, trút ra; tỏa ra, phát ra.
  Rendre le sang par la bouche — thổ ra máu ở đằng miệng
  Rendre l’âme — trút linh hồn
  Rendre son dernier soupir — trút hơi thở cuối cùng
  Instrument qui rend des sons harmonieux — nhạc khí phát ra những tiếng du dương
  La rose rend un parfum agréable — hoa hồng tỏa mùi thơm dễ chịu
 5. Tuyên bố, ra.
  Rendre une sentence — ra bản án
 6. Làm cho.
  Rendre heureux — làm cho sung sướng
 7. Thể hiện; diễn tả; dịch.
  Peintre qui a bien rendu un paysage — nhà họa sĩ đã thể hiện tốt phong cảnh
  Rendre l’anglais mot par mot — dịch tiếng Anh sát từng từ một
 8. (Trường hợp cụ thể)
  Rendre visite — đi thăm
  Rendre service — giúp đỡ
  rendre à quelqu’un la monnaie de sa pièceXem monnaie
  rendre à quelqu’un sa parole — giải lời hứa cho ai
  rendre compte deXem compte
  rendre hommage àXem hommage
  rendre justice à quelqu’unXem justice
  rendre la pareilleXem pareille
  rendre les armesXem arme
  rendre ses comptesXem comptes
  rendre tripes et boyauxXem boyau

Trái nghĩa[sửa]

Nội động từ[sửa]

rendre nội động từ /ʁɑ̃dʁ/

 1. Sinh lợi.
  Terres qui rendent peu — ruộng đất sinh lợi ít
 2. Nôn, mửa.
  Avoir envie de rendre — buồn nôn
  ça n’a pas rendu — (thân mật) chẳng ăn thua gì

Tham khảo[sửa]