Bước tới nội dung

share

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

share (số nhiều shares)

 1. Lưỡi cày, lưỡi máy gieo, lưỡi máy cày.
 2. Phần.
  share in profits — phần chia lãi
 3. Phần đóng góp.
  everyone has done his share of work — tất cả đều đã đóng góp phần việc của mình
 4. Sự chung vốn; cổ phần.
  to have a share in... — có vốn chung ở...

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

share /ˈʃɛr/

 1. Chia, chia sẻ, sẻ chia, phân chia, phân phối, phân cho.
  to share something with somebody — chia vật gì với ai
  to share joys and sorrows — chia ngọt sẽ bùi
 2. phần, có dự phần; tham gia.
  to share with somebody in an undertaking — cùng tham gia với ai trong một cuộc kinh doanh
  we must share alike — chúng ta sẽ chịu đều
  to share someone's opinion — đồng ý với ai

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]