snow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

snow

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

snow /ˈsnoʊ/

 1. (Hàng hải) , (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ).
 2. Tuyết.
 3. (Số nhiều) Đống tuyết rơi; lượng tuyết rơi.
 4. Vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc.
 5. (Từ lóng) Chất côcain.

Nội động từ[sửa]

snow nội động từ /ˈsnoʊ/

 1. Tuyết rơi.
  it snow s’' — tuyết rơi
 2. Rắc xuống như tuyết, rơi xuống như tuyết.

Ngoại động từ[sửa]

snow ngoại động từ /ˈsnoʊ/

 1. Làm cho bạc như tuyết.
  the years have snowed his hair — năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
 2. Làm nghẽn lại vì tuyết.
  to be snowed up (in) — nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)