Bước tới nội dung

sum

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

sum

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

sum /ˈsəm/

 1. Tổng số; (toán) tổng.
  the sum of two and three is five — tổng của hai và ba là năm
 2. Số tiền.
  a round sum — một số tiền đáng kể
 3. Nội dung tổng quát.
  the sum and substance of his objections is this — nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này
 4. Bài toán số học.
  to be good at sums — giỏi toán

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sum ngoại động từ /ˈsəm/

 1. Cộng.
 2. Phát biểu ý kiến về tính nết (của ai).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

sum nội động từ /ˈsəm/

 1. Cộng lại.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]