supply

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

supply

 1. Sự cung cấp, sự tiếp tế.
  ammunition supply — sự tiếp tế đạn dược
  supply and demand — cung và cầu
 2. Nguồn dự trữ, kho cung cấp; đồ dự trữ; hàng cung cấp.
  an inexhaustible supply of coal — nguồn dự trữ than vô tận
 3. (Số nhiều) Quân nhu.
 4. (Số nhiều) Tiền trợ cấp (cho ai để sống); khoản chi phí hành chính (nghị viện).
  to cut off the supplies — cắt trợ cấp

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

supply ngoại động từ

 1. Cung cấp, tiếp tế.
  to supply somebody with something — cung cấp vật gì cho ai
 2. Đáp ứng (nhu cầu... ).
 3. Thay thế; bổ khuyết, (tổn thất... ).
  to supply someone's place — thay thế ai
 4. Đưa, dẫn (chứng cớ).

Chia động từ[sửa]

Phó từ[sửa]

supply

 1. Mềm, dễ uốn.
 2. Mềm mỏng.
 3. Luồn cúi, quỵ luỵ.

Tham khảo[sửa]