tick

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bản mẫu:pron-audiomm

Danh từ[sửa]

tick /ˈtɪk/

 1. Tiếng tích tắc (của đồng hồ).
  on the tick — đúng giờ
  at seven to the tick; on the tick of seven — đúng bảy giờ
 2. (Thân mật) Chút, lát, khoảnh khắc, giây lát.
  in a tick — trong khoảnh khắc, trong giấy lát
  in half tick — trong giây lát
 3. Dấu kiểm " v" (khi điểm số từng mục trong một danh sách).
  to mark with a tick — đánh dấu kiểm

Động từ[sửa]

tick /ˈtɪk/

 1. Kêu tích tắc (đồng hồ).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

tick /ˈtɪk/

 1. (Động vật học) Con bét, con ve, con tíc.
 2. Vải bọc (nệm, gối).
 3. (Thông tục) Sự mua chịu; sự bán chịu.

Nội động từ[sửa]

tick nội động từ /ˈtɪk/

 1. (Thông tục) Mua chịu; bán chịu cho (ai); mua chịu (hàng); bán chịu (hàng).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]