Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: ग़, , , गा

Chữ Devanagari[sửa]


U+0917, ग
DEVANAGARI LETTER GA

[U+0916]
Devanagari
[U+0918]

Cách phát âm[sửa]

Mô tả[sửa]

(ga)

 1. Chữ cái Devanagari thể hiện phụ âm yết hầu bật hơi thanh g /g/.

Tiếng Balti[sửa]

Ả Rập گ
Tạng (ga)
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Balti, viết bằng chữ Devanagari.
  शॅ་ཤེ (ga she)xinh đẹp

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN

Tiếng Bhojpur[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂏 (ga)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Bhojpur, viết bằng chữ Devanagari.
  ईलgaīlrời đi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Toby Anderson (2019), Bhojpuri – Hindi Dictionary, , SIL International

Tiếng Dhivehi[sửa]

Thaana ގ (g)
Dives Akuru 𑤎
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 15 trong tiếng Dhivehi, viết bằng chữ Devanagari.
  डिގަޑި (gaḍi)thời gian

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dogri[sửa]

Devanagari
Takri 𑚌
Dogri 𑠌
Nastaliq گ

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Dogri, viết bằng chữ Devanagari.
  ग्गagglửa

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hindi[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂏
Newa 𑐐

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Hindi.
  gajavoi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. R.C. Tiwari, R.S. Sharma & Krishna Vikal (1993) Hindi-English, English-Hindi dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Ho[sửa]

Warang Citi 𑢫 𑣋
Devanagari
Bengal
Odia ଗ୍
Latinh G g
Telugu

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Ho, viết bằng chữ Devanagari.
  गा𑢳𑣋𑣁 (n)vắng

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kashmir[sửa]

Ả Rập غ (ġ)
Devanagari
Sharada 𑆓

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Kashmir, viết bằng chữ Devanagari.
  रॖگَرٕ (garụ)nhà

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, tr. 27

Tiếng Konkan[sửa]

Devanagari
Kannada (ga)
Malayalam (ga)
Ả Rập گ
Latinh G g
Brahmi 𑀕
Modi 𑘐

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Konkan, viết bằng chữ Devanagari.
  ळोgaḷocổ họng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Angelus Francis Xavier Maffei (1990) Konkani-English Dictionary, New Delhi - Madras: Asian Educational Services, tr. 98

Tiếng Magar Đông[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Magar Đông, viết bằng chữ Devanagari.
  magarngười Magar

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators (2022), पुर्वीय मगर, मट्‌टी 1 (bằng tiếng Magar Đông)

Tiếng Magar Tây[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Magar Tây, viết bằng chữ Devanagari.
  लमgalamcửa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Andrea Csepe (eds.) (2018), Magar – Nepali – English - Hungarian Dictionary, , SIL International

Tiếng Maithil[sửa]

Wikipedia tiếng Maithil có bài viết về:
Devanagari
Tirhuta 𑒑
Kaithi 𑂏
Newa 𑐐

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Maithil, viết bằng chữ Devanagari.
  हूँgahū̃lúa mì

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pt. Govind Jha (1999) Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary, tr. 154

Tiếng Marathi[sửa]

Devanagari
Modi 𑘨 (ra)

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /ɡə/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Marathi, viết bằng chữ Devanagari.
  gapháo đài trên đồi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. James Thomas Molesworth & Baba Padmanji (1863) A compendium of Molesworth's Marathi and English dictionary, Bombay: Bombay Education Society, tr. 116

Tiếng Mundari[sửa]

Devanagari
Bengal
Odia ଗ୍
Latinh G g

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 4 trong tiếng Mundari, viết bằng chữ Devanagari.
  तिंगgatinbạn bè

Xem thêm[sửa]

Tiếng Nepal[sửa]

Wikipedia tiếng Nepal có bài viết về:
Devanagari
Newa 𑐐

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Nepal, viết bằng chữ Devanagari.
  गगgagantrời

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Ralph Lilley Turner (1931) A Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language, London, tr. 525

Tiếng Newa[sửa]

Wikipedia Newar có bài viết về:
Newa 𑐐
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Newa, viết bằng chữ Devanagari.
  गःपःga:pa:cổ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pali[sửa]

Latinh G g
Brahmi 𑀕 (ga)
Devanagari
Bengal (ga)
Sinhala (ga)
Miến (ga) (ga)
Thái (ga)
Lanna (ga)
Lào (ga)
Khmer (ga)
Chakma 𑄉 (ga)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Devanagari.
  gajavoi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phạn[sửa]

Devanagari
Bali
Bengal
Bhaiksuki 𑰐
Brahmi 𑀕
Grantha 𑌗
Gujarat
Gurmukhi
Java
Kawi 𑼔
Kharosthi 𐨒
Khmer
Kannada
Lanna
Lào
Mã Khâm 𑱴
Mãn Châu ᡤᠠ (ga)
Malayalam
Modi 𑘐
Miến
Nandinagari 𑦰
Newa 𑐐
Odia
Bát Tư Ba
Saurashtra
Sharada 𑆓
Tất Đàm 𑖐
Sinhala (ga)
Tamil க₃
Telugu
Thái
Tạng (ga)
Tirhuta 𑒑

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Devanagari.
  ण्gađếm, tính

Xem thêm[sửa]

Tiếng Santal[sửa]

Ol Chiki (k’)
Devanagari
Bengal
Odia ଗ୍

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Santal, viết bằng chữ Devanagari.
  अंउरᱚᱝᱩᱨ (ôṅk’ur)nho

Xem thêm[sửa]

Tiếng Saraiki[sửa]

Ả Rập گ (g)
Devanagari
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Saraiki, viết bằng chữ Devanagari.
  देدیگ (deg)vạc

Xem thêm[sửa]

Tiếng Shina[sửa]

Ả Rập گ
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm thứ 3 trong tiếng Shina, viết bằng chữ Devanagari.
  जाجگnhân dân

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sindh[sửa]

Ả Rập گ
Devanagari
Sindh 𑊼
Khojki 𑈊
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Phụ âm thứ 4 trong tiếng Sindh, viết bằng chữ Devanagari.
  मंलुمَنگلُ (maṅgalu)thứ Ba

Xem thêm[sửa]