Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+5922, 夢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5922

[U+5921]
CJK Unified Ideographs
[U+5923]

夢 U+2F85E, 夢
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85E
多
[U+2F85D]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 奢
[U+2F85F]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Ngườinhững ý nghĩ hư ảo không thực tế.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

mống, mọng, muống, mộng, mòng, mồng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məwŋ˧˥ ma̰ʔwŋ˨˩ muəŋ˧˥ mə̰ʔwŋ˨˩ ma̤wŋ˨˩ mə̤wŋ˨˩mə̰wŋ˩˧ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˧ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧məwŋ˧˥ mawŋ˨˩˨ muəŋ˧˥ məwŋ˨˩˨ mawŋ˨˩ məwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məwŋ˩˩ mawŋ˨˨ muəŋ˩˩ məwŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧məwŋ˩˩ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˩ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧mə̰wŋ˩˧ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˧ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧