band

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

band /ˈbænd/

 1. Dải, băng, đai, nẹp.
 2. Dải đóng gáy sách.
 3. (Số nhiều) Dải cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm... ).
 4. (Vật lý) Dải băng.
  frequency band — dải tần số
  short-waved band — rađiô băng sóng ngắn

Ngoại động từ[sửa]

band ngoại động từ /ˈbænd/

 1. Buộc dải, buộc băng, đóng đai.
 2. Làm nẹp.
 3. Kẻ, vạch, gạch.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

band /ˈbænd/

 1. Đoàn, toán, , bọn, bầy.
 2. Dàn nhạc, ban nhạc.
  string band — dàn nhạc đàn dây

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

band ngoại động từ /ˈbænd/

 1. Tụ họp thành đoàn, tụ họp thành toán, tụ họp thành bầy.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]