Bước tới nội dung

dim

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

dim /ˈdɪm/

 1. Mờ, lờ mờ, tối mờ mờ, không rõ ràng; nhìn không .
  a dim light — ánh sáng lờ mờ
  a dim room — gian phòng tối mờ mờ
  dim eyes — mắt mờ không nhìn rõ
 2. Nghe không ; đục (tiếng).
  a dim sound — tiếng đục nghe không rõ
 3. Không rõ rệt, mập mờ, lờ mờ.
  a dim recollection — ký ức lờ mờ
  a dim idea — ý nghĩ mập mờ
 4. Xỉn, không tươi, không sáng (màu sắc, kim loại... ).

Thành ngữ[sửa]

 • to take a dim view of something): (Thông tục) Bi quan về cái gì.

Ngoại động từ[sửa]

dim ngoại động từ /ˈdɪm/

 1. Làm mờ, làm tối mờ mờ.
  to dim a light — làm mờ ánh sáng
  to dim the eyes — làm mờ mắt
  to dim a room — làm gian phòng tối mờ mờ
 2. Làm nghe không , làm đục (tiếng).
 3. Làm lu mờ (danh tiếng của ai... ).
 4. Làm thành mập mờ, làm cho không rõ rệt, làm thành mơ hồ.
  to dim the memory — làm cho trí nhớ thanh mập mờ
 5. Làm xỉn (màu sắc, kim loại... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

dim nội động từ /ˈdɪm/

 1. Mờ đi, tối mờ đi.
 2. Đục đi (tiếng).
 3. Lu mờ đi (danh tiếng).
 4. Hoá thành mập mờ, hoá thành mơ hồ.
 5. Xỉn đi (màu sắc, kim loại... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Parauk[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Số từ[sửa]

dim

 1. chín.