gloss

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡlɑːs/

Danh từ[sửa]

gloss /ˈɡlɑːs/

 1. Nước bóng, nước láng.
  to take the gloss off — làm mất nước bóng, làm xỉn (vải...)
 2. (Nghĩa bóng) Vẻ hào nhoáng bề ngoài; bề ngoài giả dối.

Ngoại động từ[sửa]

gloss ngoại động từ /ˈɡlɑːs/

 1. Làm bóng, làm láng (vật gì).
 2. (Nghĩa bóng) ((thường) + over) khoác cho một cái ngoài
 3. khoác cho một vẻ ngoài giả dối
 4. che đậy.
  to gloss over one's errors — che đậy sai lầm

Danh từ[sửa]

gloss /ˈɡlɑːs/

 1. Lời chú thích, lời chú giải (giữa hai hàng chữ hoặc ở ngoài lề).
 2. Lời phê bình, lời phê phán.
 3. Sự xuyên tạc lời nói của người khác.

Động từ[sửa]

gloss /ˈɡlɑːs/

 1. Chú thích, chú giải.
 2. Phê bình, phê phán.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]