graduate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

graduate /ˈɡræd.juː.ət/

 1. (Như) Grad.
 2. (Hoá học) Cốc chia độ.

Ngoại động từ[sửa]

graduate ngoại động từ /ˈɡræd.juː.eɪt/

 1. Chia độ.
 2. Tăng dần dần.
 3. Sắp xếp theo mức độ.
 4. đặc dần (bằng cách cho bay hơi).
 5. Cấp bằng tốt nghiệp.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

graduate nội động từ /ˈɡræd.juː.eɪt/

 1. Được cấp bằng tốt nghiệp; tốt nghiệp.
  to graduate in law — tốt nghiệp về luật
 2. Chuyển dần dần thành.
 3. Tự bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn; tự bồi dưỡng để đủ tư cách.
  to attend an evening class to graduate as an engineer — học lớp buổi tối để đạt trình độ kỹ sư

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]