hem

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hem /ˈhɛm/

 1. Đường viền (áo, quần... ).

Ngoại động từ[sửa]

hem ngoại động từ /ˈhɛm/

 1. Viền.
 2. (+ in, about, around) Bao vây, bao bọc, bao quanh.
  to hem in the enemy — bao vây quân địch

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

hem /ˈhɛm/

 1. Tiếng e hèm; tiếng đằng hắng, tiếng hắng giọng.

Nội động từ[sửa]

hem nội động từ /ˈhɛm/

 1. E hèm; đằng hắng, hắng giọng.

Thành ngữ[sửa]

Thán từ[sửa]

hem /ˈhɛm/

 1. Hèm!, e hèm!

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Gagauz[sửa]

Liên từ[sửa]

hem

 1. .

Tiếng Hà Lan[sửa]

Đại từ[sửa]

hem

 1. Đại từ ngôi thứ ba số ít giống đực, dạng bổ ngữ của hij.

Tiếng Pháp[sửa]

hem

Cách phát âm[sửa]

Thán từ[sửa]

hem /hɛm/

 1. Này! (để làm cho chú ý).
 2. Hừ! hèm! (tỏ ý hoài nghi).
 3. Hèm!

Tham khảo[sửa]