idle

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɑɪ.dᵊl/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

idle /ˈɑɪ.dᵊl/

 1. Ngồi rồi, không làm việc gì.
  in an idle hour — trong lúc ngồi rồi
 2. Không làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, lười nhác.
  an idle worthless boy — một đứa bé lười nhác vô tích sự
 3. Không có công ăn việc làm, thất nghiệp.
  idle men — những người không có công ăn việc làm
 4. (Kỹ thuật) Để không, không chạy.
  idle machines — máy để không
 5. vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng, không đi đến đâu.
  in a fit of idle rage — trong một cơn giận dữ không đi đến đâu
 6. Không đâu, không căn cứ, vẩn vơ, vu vơ.
  idle rumors — những lời đồn không đâu, những lời đồn không căn cứ
  idle talks — chuyện không đâu, chuyện vẩn vơ
  idle fears — những nỗi sợi hâi không đâu

Nội động từ[sửa]

idle nội động từ /ˈɑɪ.dᵊl/

 1. Ăn không ngồi rồi, không làm ăn gì cả đi vẩn vơ; để thời gian trôi qua ích.
 2. (Kỹ thuật) Quay không, chạy không (máy động cơ... ).

Ngoại động từ[sửa]

idle ngoại động từ ((thường) + away) /ˈɑɪ.dᵊl/

 1. Ăn không ngồi rồi để lâng phí (thời gian); để (thời gian) trôi qua ích.
  to idle away one's time — ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Làm cho thất nghiệp.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

idle /ˈɑɪ.dᵊl/

 1. Tình trạng nhàn rỗi.
 2. Sự chạy không.
  to keep a motor at an idle — cho máy chạy không

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)