leak

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

leak /ˈlik/

 1. Lỗ thủng, lỗ rò, khe hở.
  to spring (start) a leak — bị rò
  to stop a leak — bịt lỗ rò
 2. Chỗ dột (trên mái nhà).
 3. Sự ; độ .
 4. Sự lộ (bí mật); điều bí mật bị lộ.

Động từ[sửa]

leak /ˈlik/

 1. Lọt qua, rỉ ra, ra, thoát ra; để rỉ qua, để .
  boat leaks — thuyền bị nước rỉ vào
 2. Lọt ra, lộ ra; để lọt ra, để lộ ra (điều bí mật).
  the secret has leaked out — điều bí mật đã lọt ra ngoài

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]