Bước tới nội dung

map

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

map

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Pháp cổ mapemonde (“bản đồ thế giới”), từ tiếng Latinh mappa (“khăn, vải”).

Danh từ[sửa]

map (số nhiều maps)

 1. Bản đồ, địa đồ.
 2. Biểu đồ.
 3. (Toán học) Ánh xạ, bản đồ; ảnh tượng.
 4. (Lóng) Mặt.

Thành ngữ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

bản đồ
biểu đồ

Từ liên hệ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

map ngoại động từ /mæp/

 1. Vẽ lên bản đồ.
 2. (Thường + out) Sắp xếp, sắp đặt, vạch ra.
  to map out one's time — sắp xếp thời gian
  to map out a strategy — vạch ra một chiến lược
 3. Thông báo cho ai đó về một ý tưởng.

Dịch[sửa]

vẽ lên bản đồ
thông báo cho ai đó về một ý tưởng

Từ liên hệ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

map gc (không đếm được)

 1. Thư mục.