means

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Danh từ[sửa]

means số nhiều

 1. Dạng số nhiều của mean.
 2. Tiền bạc; của cải; tiềm lực.
  a mean of means — người có của ăn của để; người giàu có
  to live beyond/within one’s means — tiêu xài quá/trong phạm vi mà mình có được hoặc kiếm được
  She lacks the means to support a large family. — Bà ấy không đủ tiền bạc để chu cấp cho một gia đình đông con cái.
  A person of her means can afford it. — Một ngươi giàu có như bà ấy có thể chu cấp cho việc đó.
 3. Phương tiện; biện pháp; cách thức.
  to use illegal means to get a passport — dùng cách thức bất hợp pháp để có được hộ chiếu
  means of communication — phương tiện giao thông
  means of living — kế sinh nhai
  to earn one’s living by honest means — kiếm sống một cách lương thiện
  There is no means of saving his life. — Chẳng có cách nào cứu được hắn.
  All possible means have been tried. — Đã thử hết các biện pháp có thể được.
  by all means — vâng; tất nhiên; chắc chắn rồi
  —May I see your identification papers? / —By all means. — —Cho tôi xem giấy tờ của ông. —Vâng, tất nhiên rồi.
  by fair means or foul — bằng mọi cách
  by means of something — bằng phương tiện gì đó
  to lift the load by means of a crane — nâng tải trọng bằng cần trục
  by no manner of means; by no means; not by any means — không chút nào; không tí nào
  She’s by no means poor; in fact, she's quite rich. — Bà ấy chẳng nghèo tí nào: thực ra, bà ấy giàu lắm.
  The end justifies the means. — Cứu cánh biện minh cho phương tiện.
  a means to an end — phương tiện để đạt cứu cánh

Đồng nghĩa[sửa]

Động từ[sửa]

means

 1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của mean


Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]