Bước tới nội dung

practice

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

practice

 1. Thực hành, thực tiễn.
  in practice — trong thực hành, trong thực tiễn
  to put in (into) practice — thực hành, đem áp dụng vào thực tiễn
 2. Thói quen, lệ thường.
  according to the usual practice — theo lệ thường
  to make a practice of getting up early — tạo thói quen dậy sớm
 3. Sự rèn luyện, sự luyện tập.
  practice makes perfect — rèn luyện nhiều thì thành thạo, tập luyện nhiều thì giỏi
  to be in practice — có rèn luyện, có luyện tập
  to be out of practice — không rèn luyện, bỏ luyện tập
  firing practice — sự tập bắn
  target practice — sự tập bắn bia
 4. sự hành nghề (của bác sĩ, luật sư); khách hàng (của bác sĩ, luật sư); phòng khám bệnh, phòng luật sư.
  to sell the practice — để lại phòng khám bện và khách hàng; để lại phòng luật sư và khách hàng
  to buy the practice of... — mua lại phòng khám bệnh và khách hàng của...; mua lại phòng luật sư và khách hàng của...
  to have a large practice — đông khách hàng
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) số nhiều) âm mưu, mưu đồ, thủ đoạn.
  sharp practices — thủ đoạn bất lương
  discreditable practice — mưu đồ xấu xa, âm mưu đen tối
 6. (Pháp lý) Thủ tục.

Ngoại động từ[sửa]

practice ngoại động từ & nội động từ

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (như) practise.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)