premise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

premise

  1. (Triết học) Tiền đề.
  2. (Số nhiều) Những cái kể trên; (pháp lý) tài sản kể trên.
  3. (Số nhiều) Sinh cơ, nhà cửa, vườn tược.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

premise ngoại động từ

  1. Nói (cái gì) coi như tiền đề, viết (cái gì) coi như tiền đề; nói (cái gì) coi như mở đầu, viết (cái gì) coi như mở đầu; đặt thành tiền đề.
    to premise that... — đặt thành tiền đề là...

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]