rein

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rein /ˈreɪn/

 1. Dây cương.
  to give a horse the rein(s) — thả lỏng cương ngựa
 2. (Nghĩa bóng) Sự kiểm soát, sự bó buộc, sự kiềm chế.
  to keep a tight rein on — kiềm chế chặt chẽ

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

rein ngoại động từ /ˈreɪn/

 1. cương.
  to rein in a horse — gò cương ngựa (cho đi chậm lại)
  to rein up a horse — ghì cương ngựa (cho đứng lại)
 2. (Nghĩa bóng) Kiềm chế, bắt vào khuôn ghép.
  to rein in someone — kiềm chế ai, bắt ai phải vào khuôn phép

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]