search

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɜːtʃ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

 1. Sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát.
  right of search — (pháp lý) quyền khám tàu
  search of a house — sự khám nhà
 2. Sự điều tra, sự nghiên cứu.

Thành ngữ[sửa]

 • to be in search of something: Đang đi tìm cái gì.
 • to make a search for someone: Đi tìm ai.

Động từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

 1. Nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát.
  to search the house for weapons — khám nhà tìm vũ khí
 2. , thăm dò.
  to search men's hearts — thăm dò lòng người
  to search a wound — dò một vết thương
 3. Điều tra.
 4. Bắn xuyên vào tận ngách (hầm... ).
 5. (Từ cổ, nghĩa cổ) Tìm tòi, tìm cho ra.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)