seed

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

seed /ˈsid/

 1. Hạt, hạt giống.
  to be kept for seed — giữ làm hạt giống
  to go to seed; to run to seed — bắt đầu sinh hạt, thôi không nở hoa nữa; bắt đầu hư hỏng đi, bắt đầu kém đi, không sinh lợi nữa, trở thành xơ xác
 2. Tinh dịch.
 3. (Kinh thánh) Con cháu, hậu thế.
  to raise up seed — sinh con đẻ cái
  the seeds of Abraham — người Do thái
 4. Mầm mống, nguyên nhân.
  to sow the seeds of discord — gieo rắc mầm mống bất hoà
 5. (Thể dục, thể thao) , (thông tục) đấu thủ hạt giống.

Động từ[sửa]

seed /ˈsid/

 1. Kết thành hạt, sinh hạt.
 2. Rắc hạt, gieo giống.
 3. Lấy hạt, tỉa lấy hạt.
 4. (Thể dục, thể thao) Lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) đấu thủ hạt giống.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]