straight

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

straight

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstreɪt/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

 1. Thẳng.
  straight line — đường thẳng
  straight hair — tóc thẳng, tóc không quăn
  straight as a post — thẳng như cái cột
 2. Thẳng, thẳng thắn, chân thật.
  straight speaking — nói thẳng
  to be perfectly straight in one's dealings — rất chân thật trong việc đối xử
 3. Ngay ngắn, đều.
  to put things straight — sắp xếp mọi vật cho ngay ngắn
  to put a room straight — xếp một căn phòng cho ngăn nắp thứ tự

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

 1. Thẳng, suốt.
  to go straight — đi thẳng
  he came straight from home — anh ấy đi thẳng từ nhà đến đây
 2. Thẳng, thẳng thừng.
  I told it him straight out — tôi nói thẳng với anh ta về vấn đề đó
 3. Đúng, đúng đắn, chính xác.
  to see straight — nhìn đúng
  to shoot straight — bắn trúng
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Ngay lập tức.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

straight /ˈstreɪt/

 1. Sự thẳng.
  to be out of the straight — không thẳng, cong
 2. Chỗ thẳng, đoạn thẳng.
 3. (Đánh bài) Suốt (một bộ năm con liên tiếp, trong bài xì).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)