streak

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

streak /ˈstrik/

 1. Đường sọc, vệt.
  black with red streaks — màu đen sọc đỏ
  streak of light — một vệt sáng
  streak of lightning — tia chớp
  like a streak of lightning — nhanh như một tia chớp
 2. Vỉa.
 3. Tính, nét, nết, chất.
  he has a streak of humour in him — ở anh ta có cái nét hài hước
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) hồi, thời kỳ, cơn.
  a long streak of bad luck — thời kỳ dài gặp vận rủi
 5. Chuỗi.
  winning streakchuỗi trận thắng

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

streak ngoại động từ ((thường) động tính từ quá khứ) /ˈstrik/

 1. Làm cho có đường sọc, làm cho có vệt.
  face streaked with tears — mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
  white marble streaked with red — cẩm thạch trắng có vân đỏ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

streak nội động từ /ˈstrik/

 1. Thành sọc, thành vệt.
 2. Thành vỉa.
 3. Đi nhanh như chớp.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)