vote

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

vote /ˈvoʊt/

 1. Sự bỏ phiếu.
  to go to the vote — đi bỏ phiếu
  a vote of confidence — sự bỏ phiếu tín nhiệm
 2. phiếu.
  to count the votes — kiểm phiếu
 3. Số phiếu (của một đảng trong một cuộc bầu cử).
 4. Biểu quyết; nghị quyết (qua bỏ phiếu).
  to carry out a vote of the Congress — (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thực hiện một nghị quyết của quốc hội
 5. Ngân sách (do quốc hội quyết định).
  the army vote — ngân sách cho quân đội

Nội động từ[sửa]

vote nội động từ /ˈvoʊt/

 1. Bỏ phiếu, bầu cử.

Ngoại động từ[sửa]

vote ngoại động từ /ˈvoʊt/

 1. Bỏ phiếu thông qua.
  to vote an appropriation — bỏ phiếu thông qua một khoản chi
 2. (Thông tục) Đồng thanh tuyên bố.
 3. (Thông tục) Đề nghị.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vote
/vɔt/
votes
/vɔt/

vote

 1. Sự bỏ phiếu, sự biểu quyết, sự bầu.
  Vote secret — sự bỏ phiếu kín
  Vote à main levée — sự giơ tay biểu quyết
  Vote direct — sự bầu trực tiếp
 2. Phiếu, phiếu bầu.
  Compter les votes — đếm phiếu phiếu bầu
  Compter les votes — đếm phiếu
 3. Điều biểu quyết.
  Exécuter un vote — chấp hành điều biểu quyết

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]