wax

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

wax /ˈwæks/

 1. Sáp ong ((cũng) beeswax).
 2. Chất sáp.
  vegetable wax — sáp thực vật
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) đĩa hát.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

wax ngoại động từ /ˈwæks/

 1. Đánh sáp, đánh bóng bằng sáp, bôi sáp, vuốt sáp.
  to wax a table — đánh bóng bàn bằng sáp
  to wax a thread — vuốt sáp một sợi chỉ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

wax nội động từ /ˈwæks/

 1. Tròn dần (trăng).
  the moon waxes and wanes — mặt trăng khi tròn khi khuyết
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Trở nên.
  to wax merry — trở nên vui vẻ
  to wax indignant — nổi cơn phẫn nộ

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

wax /ˈwæks/

 1. (Từ lóng) Cơn giận.
  to be in a wax — đang nổi giận
  to get in a wax — nổi giận
  to put someone in a wax — làm cho ai nổi giận

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)