Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Thư pháp
別

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Động từ[sửa]

  1. Chia, tách, phân làm hai hay nhiều phần.
    – tiễn đưa người khác ra đi

Dịch[sửa]

Tính từ[sửa]

  1. Khác, khác biệt.

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

bết, bẹt, biết, bít, bệt, bịt, biệt, liệt

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓet˧˥ ɓɛ̰ʔt˨˩ ɓiət˧˥ ɓit˧˥ ɓḛʔt˨˩ ɓḭʔt˨˩ ɓiə̰ʔt˨˩ liə̰ʔt˨˩ɓḛt˩˧ ɓɛ̰k˨˨ ɓiə̰k˩˧ ɓḭt˩˧ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰k˨˨ liə̰k˨˨ɓəːt˧˥ ɓɛk˨˩˨ ɓiək˧˥ ɓɨt˧˥ ɓəːt˨˩˨ ɓɨt˨˩˨ ɓiək˨˩˨ liək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓet˩˩ ɓɛt˨˨ ɓiət˩˩ ɓit˩˩ ɓet˨˨ ɓit˨˨ ɓiət˨˨ liət˨˨ɓet˩˩ ɓɛ̰t˨˨ ɓiət˩˩ ɓit˩˩ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰t˨˨ liə̰t˨˨ɓḛt˩˧ ɓɛ̰t˨˨ ɓiə̰t˩˧ ɓḭt˩˧ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰t˨˨ liə̰t˨˨