alien

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈeɪ.li.ən/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

alien /ˈeɪ.li.ən/

 1. (Thuộc) Nước ngoài, (thuộc) chủng tộc khác.
  alien customs — những phong tục nước ngoài
 2. Alien from, to lạ, xa lạ, khác biệt; không có quan hệ gì với; không phải của mình.
  their way of thingking is alien from ours — cách suy nghĩ của họ khác với suy nghĩ của chúng ta
  that question is alien to our subject — câu hỏi đó không có quan hệ gì với vấn đề của chúng ta
 3. Alien to trái với, ngược với.
  it's alien to my thoughts — cái đó trái với những ý nghĩ của tôi

Danh từ[sửa]

alien /ˈeɪ.li.ən/

 1. Người xa lạ; người không cùng chủng tộc, người khác họ.
 2. Người nước ngoài, ngoại kiều.
 3. Người bị thải ra khỏi..., người bị khai trừ ra khỏi...

Ngoại động từ[sửa]

alien ngoại động từ /ˈeɪ.li.ən/

 1. (Thơ ca) Làm cho giận ghét; làm cho xa lánh ra.
  to alien someone from his friends — làm cho bạn bè xa lánh ai
 2. (Pháp lý) Chuyển nhượng (tài sản... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]