chuck

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

chuck /ˈtʃək/

 1. Tiếng cục cục (gà mái gọi con).
 2. Tiếng tặc lưỡi, tiếng chặc lưỡi (người).

Nội động từ[sửa]

chuck nội động từ /ˈtʃək/

 1. Cục cục (gà mái).
 2. Tặc lưỡi, chặc lưỡi (người).

Danh từ[sửa]

chuck /ˈtʃək/

 1. (Kỹ thuật) Mâm cặp, bàn cặp, ngàm.

Ngoại động từ[sửa]

chuck ngoại động từ /ˈtʃək/

 1. (Kỹ thuật) Đặt vào bàn cặp.
 2. Đặt vào ngàm.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

chuck /ˈtʃək/

 1. (Từ lóng) Đồ ăn, thức ăn.
  hard chuck — (hàng hải) thức ăn khô, lương khô, bánh quy

Danh từ[sửa]

chuck /ˈtʃək/

 1. Sự day day, sự lắc nhẹ (cằm).
 2. Sự ném, sự liệng, sự quăng.
 3. (Thông tục) Sứ đuổi ra, sự thải ra; sự bỏ rơi.
  to give someone the chuck — đuổi ai, thải ai; bỏ rơi ai
 4. (Số nhiều) Trò chơi đáo lỗ.
  to play at chucks — chơi đáo lỗ

Ngoại động từ[sửa]

chuck ngoại động từ /ˈtʃək/

 1. Day day (cằm); vỗ nhẹ, lắc nhẹ (dưới cằm).
  to chuck someone under the chin — day day nhẹ cằm người nào
 2. Ném, liệng, quăng, vứt.
  chuck me that box of matches — ném cho tôi xin bao diêm kia

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]