fig

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

fig

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fig /ˈfɪɡ/

 1. (Thực vật học) Quả sung; quả vả.
 2. (Thực vật học) Cây sung; cây vả ((cũng) fig tree).
 3. Vật vô giá trị; một , một chút.
  his opinion is not worth a fig — ý kiến của hắn chắng có một chút giá trị gì

Thành ngữ[sửa]

 • I don't care a fig: Xem Care

Danh từ[sửa]

fig /ˈfɪɡ/

 1. Quần áo, y phục; trang bị.
  in full fig — ăn mặc chỉnh tề; trang bị đầy đủ
 2. Tình trạng sức khoẻ.
  in good fig — sung sức

Ngoại động từ[sửa]

fig ngoại động từ /ˈfɪɡ/

 1. To fig out (up) a horse làm ngựa hăng lên.
 2. To fig out someone ăn mặc diện cho ai.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]