help

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

help

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

help

 1. Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích.
  to need someone's help — cần sự giúp đỡ của ai
  to give help to someone — giúp đỡ ai
  to cry (call) for help — kêu cứu, cầu cứu
  help! help! — cứu (tôi) với! cứu (tôi) với
  by help of — nhờ sự giúp đỡ của
  it is a great help — cái đó giúp ích được rất nhiều
 2. Phương cứu chữa, lối thoát.
  there is no help for it — chuyện này thật vô phương cứu chữa
 3. Phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống).
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Người làm, người giúp việc trong nhà.
  lady help — người giúp việc bà chủ nhà
  mother's help — bà bảo mẫu

Ngoại động từ[sửa]

help ngoại động từ

 1. Giúp đỡ, cứu giúp.
  to someone out of a difficulty — giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
  to help someone across a stream — giúp ai đi qua dòng suối
 2. Đưa mời (đồ ăn, thức uống).
  let me help you to some more wine — xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi
  help yourself — xin mời ông xơi
 3. Nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa.
  I could not help laughing — tôi không thể nào nhịn được cười
  I could not help it — tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được
  it can't be helped — thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa
  don't be longer more than you can help — chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấy

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)