mention

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɛnt.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

mention /ˈmɛnt.ʃən/

 1. Sự kể ra, sự nói đến, sự đề cập.
  to make mention of a fact — đề cập đến một sự việc
 2. Sự tuyên dương.

Ngoại động từ[sửa]

mention ngoại động từ /ˈmɛnt.ʃən/

 1. Kể ra, nói đến, đề cập.
  that was not mentioned in this letter — điều đó không được đề cập đến trong bức thư này
  not to mention; without mentioning — chưa nói đến, chưa kể đến
  it's not worth mentioning — không đáng kể, không đề cập đến
 2. Tuyên dương.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /mɑ̃.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
mention
/mɑ̃.sjɔ̃/
mentions
/mɑ̃.sjɔ̃/

mention gc /mɑ̃.sjɔ̃/

 1. Sự nêu lên.
  Evénement digne de mention — sự kiện đáng nêu lên
 2. Lời ghi, lời chú.
  Mention en marge d’un acte — lời chú bên lề một văn kiện
 3. Sự đáng giá đáng vào hạng nào; hạng.
  Mention bien — hạng ưu

Tham khảo[sửa]