nature

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

nature

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈneɪ.tʃɜː/
Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Danh từ[sửa]

nature (không đếm được) /ˈneɪ.tʃɜː/

 1. Tự nhiên, thiên nhiên, tạo hóa.
  the struggle with nature — cuộc đấu tranh với thiên nhiên
  according to the laws of nature — theo quy luật tự nhiên
  in the course of nature — theo lẽ thường
  to draw from nature — (nghệ thuật) vẽ theo tự nhiên
 2. Trạng thái tự nhiên; trạng thái nguyên thuỷ.
 3. Tính, bản chất, bản tính.
  good nature — bản chất tốt, tính thiện
 4. Loại, thứ.
  things of this nature do not interest me — những cái thuộc loại này không làm cho tôi thích thú
  in (of) the nature of — giống như, cùng loại với
 5. Sức sống; chức năng tự nhiên; nhu cầu tự nhiên.
  to ease (relieve) nature — đi ỉa, đi đái; thoả mãn một nhu cầu tự nhiên
 6. Nhựa (cây).
  full of nature — căng nhựa

Thành ngữ[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Tham khảo[sửa]