people

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpi.pəl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

people /ˈpi.pəl/

 1. (Dùng như số nhiều) Nhân dân, dân chúng, quần chúng.
  the world people — nhân dân thế giới
  the common people — lớp người bình dân
  the people at large — nhân dân nói chung
 2. (Dùng như số nhiều) Người.
  there are many people there — có nhiều người ở đó
 3. (Dùng như số nhiều) Người ta, thiên hạ.
  people don't like to be kept waiting — người ta không thích bị bắt phải chờ đợi
  what will people say? — người ta (thiên hạ) sẽ nói gì?
 4. (Dùng như số nhiều) Gia đình, bà con, họ hàng.
  my people live in the country — gia đình tôi ở nông thôn
 5. Những người tuỳ tùng, những người theo hầu, những người làm.

Ngoại động từ[sửa]

people ngoại động từ /ˈpi.pəl/

 1. Di dân.
  to people a country — di dân đến một nước
 2. (Thường) Động tính từ quá khứ) ở, cư trú (người vật).
  a thickly peopled country — một nước đông dân

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]