Bước tới nội dung

queen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ
queen

Danh từ[sửa]

queen /ˈkwin/

 1. Nữ hoàng, bà hoàng, chúa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  the Queen of England — nữ hoàng Anh
  the rose is the queen of flowers — hoa hồng là chúa các loài hoa
  Venice the queen of the Adriatic — Vơ-ni-dơ thành phố đứng đầu vùng biển A-đri-a-tich
 2. Vợ vua, hoàng hậu.
 3. (Đánh bài) Quân Q.
 4. (Đánh cờ) Quân đam.
 5. Con ong chúa; con kiến chúa.
  the queen bee — con ong chúa

Thành ngữ[sửa]

 • Queen Anne is dead!: Người ta đã biết tỏng đi rồi, bây giờ mới nói!
 • queen of hearts: Cô gái đẹp, người đàn đẹp.
 • Queen's Speech: (ở nước Anh), diễn văn của Nữ Hoàng trước phiên họp đầu tiên của một nghị viện mới được bầu.

Ngoại động từ[sửa]

queen ngoại động từ /ˈkwin/

 1. Chọn làm hoàng hậu; chọn làm nữ hoàng.
 2. (Đánh cờ) Nâng (quân thường) thành quân đam.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]