queer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

queer /ˈkwɪr/

 1. Lạ lùng, kỳ quặc.
 2. Khả nghi, đáng ngờ.
  there's something queer about him — hắn ta có vẻ khả nghi
 3. Khó ở, khó chịu, chóng mặt.
  to feel queer — cảm thấy khó chịu
  to be queer — (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bị ốm
 4. (Từ lóng) Say rượu.
 5. Giả (tiền).
  queer money — tiền giả
 6. đồng tính (thường để chỉ một mối quan hệ).

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

queer /ˈkwɪr/

 1. Chỉ người đồng tính, người song tính, chuyển giới,... nói chung trong cộng đồng LGBTQ+.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) tiền giả.

Ngoại động từ[sửa]

queer ngoại động từ /ˈkwɪr/

 1. (Từ lóng) Làm hại, làm hỏng.
  to queer someone's plan — làm hỏng kế hoạch của ai
  to queer the pitch for somebody — chơi xỏ ai; phỗng tay trên ai
 2. Làm cho cảm thấy khó chịu.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đẩy vào một tình thế lúng túng bất lợi.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)