scheme

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

scheme /ˈskim/

  1. Sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp.
    the scheme of colour — nguyên tắc phối hợp các màu
  2. Kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ.
    to lay a scheme — sắp đặt một âm mưu
  3. Lược đồ, giản đồ, sơ đồ.

Động từ[sửa]

scheme /ˈskim/

  1. Vạch kế hoạch (làm gì); kế hoạch thực hiện (điều gì).
  2. Âm mưu, mưu đồ (làm việc gì).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]