ship

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

ship /ˈʃɪp/

 1. Tàu thuỷ, tàu.
  to take ship — xuống tàu
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Máy bay, phi cơ.
 3. (Từ lóng) Thuyền (đua).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

ship ngoại động từ /ˈʃɪp/

 1. Xếp (hàng) xuống tàu, cho (hành khách, thuỷ thủ) xuống tàu.
 2. Gửi bằng tàu thuỷ, chở bằng tàu thuỷ.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Gửi bằng xe lửa, chở bằng xe lửa; gửi bằng máy bay, chở bằng máy bay.
 4. Thuê (người) làm trên tàu thuỷ.
 5. Gắn vào tàu, lắp vào thuyền.
  to ship the oar — lắp mái chèo vào thuyền
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) đuổi đi, tống khứ, tung ra (thị trường).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

ship nội động từ /ˈʃɪp/

 1. Đi tàu, xuống tàu.
 2. Làm việc trên tàu (thuỷ thủ).

Thành ngữ[sửa]

 • to ship a sea: Xem Sea

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)