slow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Phó từ gọi tắt của slowly, từ slow-ly.

Tính từ[sửa]

slow (so sánh hơn slower, so sánh nhất slowest) /ˈsloʊ/

 1. Chậm, chậm chạp.
  slow and sure — chậm mà chắc
  the clock is five minutes slow — đồng hồ chậm năm phút
  to be not slow to defend oneself — không ngần ngại đứng ra tự bảo vệ
  to be slow to anger — khó trêu tức (người)
 2. Trì độn, không nhanh trí.
  to be slow of wit — kém thông minh
 3. Buồn tẻ, kém vui.
  the entertainment was voted slow — ai cũng cho buổi biểu diễn đó là tẻ
  a slow afternoon — một buổi chiều buồn tẻ
 4. Mở nhỏ (ống kính máy ảnh).
 5. Cháy lom rom.
  a slow fire — ngọn lửa cháy lom khom
 6. Không nảy.
  a slow tenniscourt — sân quần vượt không nảy

Phó từ[sửa]

slow (so sánh hơn slower, so sánh nhất slowest) /ˈsloʊ/

 1. Chậm, chầm chậm.
  how slow he climbs! — sao hắn trèo chậm thế!

Đồng nghĩa[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

slow ngoại động từ /ˈsloʊ/

 1. Làm chậm lại, làm trì hoãn.
  to slow down a process — làm chậm lại một quá trình

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

slow nội động từ /ˈsloʊ/

 1. Đi chậm lại, chạy chậm lại.
  to slow up to a stop — chạy chậm lại rồi đỗ hẳn

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
slow
/slɔ/
slows
/slɔ/

slow /slɔ/

 1. Điệu Xlô, điệu trượt.

Tham khảo[sửa]