union

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈjuːn.jən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

union /ˈjuːn.jən/

 1. Sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp.
  the union of several co-operatives — sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
  a union by treaty — sự liên kết bằng hiệp ước
 2. Sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp.
  union is strength — đoàn kết là sức mạnh
  the union of the nation — sự đoàn kết của dân tộc
 3. Hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang.
  the Soviet Union — Liên bang Xô-viết
  the Union — nước Mỹ
 4. (Toán học) Hợp.
  the union of sets A and B — hợp của các tập hợp A và B
 5. (Toán học) Phép hợp.
 6. Sự kết hôn, hôn nhân.
  a happy union — một cuộc hôn nhân hạnh phúc
 7. Nhà tế bần.
  to go into the union (Union-house) — ra ở nhà tế bần
 8. (The union) Câu lạc bộhội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận.
 9. Thùng (để) lắng bia.
 10. Vải sợi pha lanh; vải sợi pha .
 11. (Kỹ thuật) Răcco, ống nối.

Tham khảo[sửa]