worst

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

worst (cấp cao nhất của bad)

 1. Xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất.
 2. Độc ác nhất.
 3. Nghiêm trọng nhất.
  the worst fault — sai lầm nghiêm trọng nhất
 4. (Y học) Ốm yếu nhất.

Phó từ[sửa]

worst (cấp cao nhất của badly)

 1. Xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất.

Danh từ[sửa]

worst

 1. Cái xấu nhất, cái tồi nhất, cái tệ nhất.
  if the worst comes to the worst — trong trường hợp xấu nhất
  to be prepared for the worst — chuẩn bị đợi cái xấu nhất
 2. Thời kỳ xấu nhất, thời kỳ dữ dội nhất, thời kỳ găng nhất.
  when the plague was at its worst — khi bệnh dịch hạch ở vào thời kỳ kịch liệt nhất
  the worst of the storm is over — lúc dữ dội nhất của cơn bão đã qua
 3. Sự thua kém.
  to get the worst of it — thua kém, thất bại
  to put somebody to the worst — đánh bại ai

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

worst ngoại động từ

 1. Đánh bại, hơn.
  to worst an adversary — đánh bại đối phương

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]