breathe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

breathe ngoại động từ /ˈbrið/

 1. Hít, thở.
 2. Thốt ra, nói lộ ra.
  don't breathe a word of this — đừng nói lộ ra một lời nào về việc này
 3. Thở ra.
  to breathe a sigh — thở dài
  to breathe one's last [breath] — trút hơi thở cuối cùng, chết
 4. Truyền thổi vào.
  to breathe new life into — truyền sức sống mới cho
 5. Biểu lộ, toát ra, tỏ ra.
  to breathe innocence — tỏ ra ngây thơ
  to breathe simplicity — biểu lộ sự giản dị
 6. Để cho thở, để cho lấy hơi.
  to breathe a horse — để cho ngựa nghỉ lấy hơi
 7. Làm (ai) hết hơi, làm (ai) mệt đứt hơi.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

breathe nội động từ /ˈbrið/

 1. Thở, hô hấp.
  to breathe in — thở vào, hít vào
  to breathe out — thở ra
  to breathe hard — thở hổn hển, thở gấp
  to breathe again — lại thở được; hoàn hồn, hết sợ
 2. Sống, hình như còn sống.
 3. Thổi nhẹ (gió).
 4. Nói nhỏ, nói thì thào.
 5. Nói lên.

Thành ngữ[sửa]

 • to breath upon: Làm mờ, làm lu mờ (tiếng tăm... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]